Voor succesvolle uitvoering

van uw wegenbouwproject

DIENSTEN


Projectbegeleiding/-management

Bij H15 Projectbegeleiding verzorgen wij de uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische projecten, in
de breedste zin van woord. Wij werken met name voor gemeenten , projectontwikkelaars en ingenieursbureaus .
De uitvoeringsbegeleiding vindt veelal plaats in de vorm
van directievoering en/of toezicht. Mocht het wenselijk zijn, kunnen we bij H15 Projectbegeleiding ook in de ontwerpfase reeds advies geven. Daarbij houden wij het doel voor ogen en komen we gezamenlijk tot een pragmatische benadering van het te realiseren ontwerp.


Projecten/werkzaamheden

Hier een kleine greep uit de projecten en werkzaamheden die H15 Projectbegeleiding kan verzorgen:


Projecten : wegenbouw, riolering, reconstructie, verkaveling, beschoeiing, sloop


Werkzaamheden : uitvoeringsbegeleiding, directievoering, toezicht, inventarisatie, projectvoorbereiding, advies ontwerpfase

Vragen? Neem contact op!